Prova-på-erbjudande icon-arrow-right

Sätt en ny standard för projektkvalitetpqi-full

Du har mål för dina projekt.
Vi visar vägen dit.

pqi-mätverktyg-projektledning-byggprojekt

Mät och förbättra kvaliteten på din projektportfölj

Binosight är världens första automatiserade tjänst som mäter kvaliteten på byggprojekt. Jämför din portföljs styrkor och svagheter med branschen. Få svar på vad du behöver göra för att lyfta projektkvaliteten och höja din standard.


Läs mer om tjänsten

PQi - utvecklat av branschen, för branschen

PQi, Project Quality Index, är utvecklad tillsammans med Byggherrarna och forskare vid Luleå Tekniska universitet. Med en enhetlig modell för att mäta alla sina projekt kan vi jämföra och lära av varandra.

Hur står sig din projektportfölj gentemot branschstandard?

/
/

”Det är inte hållbart att så stor del av dagens bygginvesteringar försvinner i svinn och felkostnader.

Byggherrarna samordnar därför utvecklingen av en ny branschstandard för att mäta och kvalitetssäkra byggprojekt. Syftet är att ge byggbranschens alla parter en gemensam plattform för benchmarking och förbättring.”

”Intresset för förbättring och utveckling ökar i byggbranschen. Fortfarande finns dock stora utvecklingsbehov.

LTU har varit med och utvecklat Binosights nya mätmodell. Om branschens aktörer mäter sina projekt kommer det att ge oss ett unikt underlag för forskning och branschutveckling.”

Tommy Lenberg

vd, Byggherrarna Sverige

Per Erik Eriksson

professor Luleå tekniska universitet, gästprofessor KTH

Binosight för dig som:

Skapa en mer hållbar affär

byggherre-byggprojekt-pqi-mätverktyg-projektledning-samverkan-projektledning

Effektivisera dina projekt

byggherre-byggprojekt-pqi-mätverktyg-projektledning-samverkan-projektledning-totalentreprenad-entreprenad-entreprenör

Effektivisera dina kunders projektverksamhet

byggprojekt-pqi-mätverktyg-projektledning-samverkan-projektledning-totalentreprenad-entreprenad-entreprenör-verksamhetskonsult-samverkansledare-projektledare

Skapa en mer hållbar affär

Byggnadsbranschen fokuserar hårt på hållbarhet. Hur kan vi då acceptera att felkostnaderna för byggprojekten varje år är större än den totala budgeten för polisen och försvaret tillsammans? Pengarna som rinner iväg skulle räcka till femtiotusen nya lägenheter i allmännyttan - varje år. Det är inte hållbart tycker vi.

Det har länge saknats verktyg för att mäta och sätta fingret på vad som behöver förbättras i varje projekt, i varje projektportfölj och i branschen som helhet. Med Binosight kan du gå före och visa vägen för en mer hållbar byggindustri. 

Vill du gå i första led?

Effektivisera dina projekt

Att leverera rätt kvalitet, i tid och inom budget är kraven i alla byggprojekt. Ändå räknar man med att åtta av tio projekt misslyckas med just detta. En av följderna blir att byggkostnaderna skenar samtidigt som vinstmarginalerna i branschen sjunker. Hur är det möjligt?

Tänk om det fanns ett sätt att mäta projekten och jämföra dem med branschstandard. Tänk om det fanns en metod för att säkerställa att projekten drivs effektivt. Tänk om det dessutom gick att fånga upp avvikelser tidigt. Innan de utvecklas till stora problem.

Med Binosight kan du effektivisera dina projekt och visa vägen för en mer hållbar byggindustri. Vill du vara med?

Effektivisera dina kunders projektverksamhet

Byggbranschen står och stampar. Det är snarare regel än undantag att projekt går över budget, blir försenade och brister i kvalitet. Det går inte i längden försvara att en industri skapar större felkostnader än den totala budgeten för polisen och försvaret tillsammans. Det krävs nytänkande för att möta kraven på 2000-talet.

Det har länge saknats verktyg för att synliggöra problemen. Med Binosight kan du göra en grundlig genomlysning av dina kunders projektportföljer. Du kan enkelt hitta deras styrkor och svagheter. På det sättet kan du ge dem relevanta och värdefulla råd i deras förbättringsarbete. Vill du vara med och visa vägen framåt?

Nyckeltal – Förstå ditt projekts resultat

Tid Kostnad Innehåll
bim-egenkontroll-arbetsmiljö-projektledning-sustainability

…med hjälp av de underliggande drivkrafterna…

…med hjälp av de underliggande drivkrafterna…

 • Arbetssätt & metoder
 • Kommunikation
 • Upphandling
 • Kravställning
 • Samverkan
 • Planering
 • Kontroll & uppföljning
 • Ordning & reda
 • Trivsel
 • Anpassningsförmåga & flexibilitet
 • Arbetsklimat
 • Kundfokus
 • Förbättringsarbete
iceberg-middle

...och jämför med branschstandard.

PQi står för Project Quality Index. Det är en ny standard för att mäta kvaliteten i byggprojekt, jämföra med branschen och identifiera prioriterade förbättringsområden.

Din förmåga att i varje projekt leverera rätt produkt, i tid och inom budget beror på hur projektets processer och arbetssätt fungerar. Dessa drivkrafter sammanfattar vi i begreppet projektkvalitet.
Resultatet blir en uppsättning nyckeltal som kan lyfta din standard till en ny nivå.

Best practice

Projektkvaliteten motsvarar Best Practice för branchen!

Mät ditt projekt med PQi

Varje projekt du mäter sammanfattas i en PQi Kvalitetsrapport. Dessutom bidrar mätningen till din dashboard för hela projektportföljen.

För varje projekt och portfölj ser du:

 • Jämförelse med branschen för 15 indikatorer
 • Trend och utveckling över tid
 • Identifierade förbättringsbehov

Få fördjupade insikter.

Om du vill fördjupa dina insikter i ett projekts styrkor och svagheter finns Kvalitetsrapporten bara ett knapptryck bort. Målet är att du ska få fördjupad insikt i alla dina projekt.

Nyfiken?

Vill du veta mer eller börja mäta direkt?
Boka ett förutsättningslöst webbmöte.

Nyheter